O Związku Szkółkarzy Polskich

Związek Szkółkarzy Polskich działa na podstawie ustawy "Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r ( Dz.U. Nr 20, poz.104) oraz statutu, znajduje się w Rejestrze Stowarzyszeń KRS pod numerem 66013.
Jest członkiem International Association of Horticultural Producers (AIPH), European Nurserystock Association (ENA), Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych (PSCO) oraz partnerem dla innych działających w zielonej branży (Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu)

Związek Szkółkarzy Polskich to stowarzyszenie producentów drzew, krzewów i bylin, a także roślin owocowych. Jego główne cele działania to:

test
  • reprezentowanie i obrona interesów zrzeszonych szkółkarzy
  • promocja zieleni i roślin oraz popularyzacja wiedzy o drzewach, krzewach i bylinach,
  • upowszechnianie nowoczesnych metod produkcji oraz wiedzy potrzebnej do prowadzenia przedsiębiorstwa szkółkarskiego.
  • Czołowym przedsięwzięciem stowarzyszenia jest Międzynarodowa Wystawa "Zieleń to Życie", organizowana od 1993 roku w Warszawie - największe wydarzenie branżowe o charakterze BtB (business to business) w Polsce i Europie Środkowej. Wystawa pełni rolę popularyzatorską prezentując bogactwo roślin, osiągnięcia szkółkarstwa, nowości i inspiracje, propagując wiedzę o roślinach i praktyczne rozwiązania.

Związek Szkółkarzy Polskich dla członków

Promocja zieleni i roślin to zadania, do których Związek Szkółkarzy Polskich powołał Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. Wspomaga ona jego działania poprzez popularyzację szkółkarstwa i tworzenie mody na otaczanie się zielenią. Jest organizatorem Międzynarodowej Wystawy "Zieleń to Życie" i w swoich zadaniach ma także prace wydawnicze ściśle związane z promocją produkcji szkółkarskiej członków związku, takie, jak"Katalog Roślin" i "Katalog Bylin polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich". Stała współpraca z mediami i działalność public relations prowadzi do popularyzacji wiedzy o zastosowaniu roślin. Promocji produktów szkółkarskich bardzo dobrze służą też strony www.zszp.pl zawierające Internetowy Katalog Roślin.

Związek Szkółkarzy Polskich jest zapraszany do opiniowania i konsultowania prac ustawodawczych, jest ekspertem dla konsumentów. Folder o polskim szkółkarstwie i Związku Szkółkarzy Polskich w .pdf

Zobacz nasze inne strony